TOPlist

Hypotéky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru

Hypoteční trh zažije 1. 12. 2016 malou revoluci. V účinnosti by měl totiž vstoupit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Do tohoto zákona byla nově zahrnuta, pod pojmem spotřebitelský úvěr na bydlení, i úprava hypotečních úvěrů. Jaké změny lze očekávat, se dozvíte v následujících řádcích.

Vysvléct klienta do naha

Zákon o spotřebitelském úvěru přichází s novinkou, která u nás dosud nemá obdoby. Samozřejmě budou muset poskytovatelé úvěrů (nejen těch hypotečních) svlékat klienty jen obrazně, ale zato opravdu důkladně. Pokud totiž poskytovatel úvěru dostatečně neprověří schopnost budoucího klienta úvěr splácet, bude úvěrovaná smlouva neplatná. Banka či nebankovní instituce sice nepřijde o půjčené peníze, to by bylo skutečně nadmíru kruté, ale bude se muset rozloučit s úroky, neboť klient bude povinen pouze ke splacení jistiny úvěru.

Hypotéku půjde snáz předčasně splatit

Zákon rovněž přinese změny týkající se předčasného splacení úvěru. Pro jednoduchost se však budeme věnovat jen úvěrům hypotečním. Banky sice postupně osekávají poplatky za předčasné splátky, ale do takto radikálního řezu by se patrně plošně samy nepustily. Nově si tedy budou moci účtovat za předčasné splacení části nebo celé hypotéky pouze takzvané účelně vynaložené náklady související s tímto předčasným splacením. Kromě toho má výše těchto nákladů svoji maximální hranici v situaci, kdy dlužník nemovitost, na které vázne zástavní právo banky, prodává. Banka si v tomto případě  bude moct naúčtovat poplatek ve výši maximálně 1 % z předčasně splacené částky, přičemž tento poplatek nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč.

Jenže to není všechno! Zákon vypočítává navíc několik situací, za kterých nebude moct banka účtovat klientovi ani korunu za předčasné splacení. Pro spořivé klienty bude jistě zajímavá možnost splatit až 25 % zbývající hodnoty hypotéky v období jednoho měsíce před výročím jeho hypoteční smlouvy. Současné splácení hypotéky a spoření se tak může jevit jako skvělá volba. Dále zákon pamatuje na situace, kdy dojde k úmrtí, těžké nemoci či invaliditě dlužníka či jeho manžel (partnera) a tato skutečnost bude mít vliv na schopnost dlužníka úvěr splácet. I tehdy bude možné hypotéku bez sankce doplatit. Předčasné splacení bez sankce bude rovněž možné u variabilních hypoték a také 3 měsíce po sdělení nové úrokové sazby, což poskytne klientům spoustu času na případné refinancování úvěru.

Právní úprava zpočátku jen pro nové smlouvy

Zákon by měl nabýt účinnosti od 1. 12. 2016. Od tohoto data budou všechny nové smlouvy podléhat novému režimu. Stávající smlouvy se budou řídit současnou právní úpravou. Ke změně, a tedy podřízení se novým podmínkám, dojde až v okamžiku konce fixace hypotéky.

Starou nebo novou hypotéku?

Pokud se podíváme na podmínky podle nové právní úpravy, vše mluví pro posečkání s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru až po datu 1. 12. 2016. Jenže to bohužel není tak jednoduché. Banky se snaží uzavřít co možná největší množství smluv ještě podle stávající právní úpravy. Výsledkem jsou extrémně nízké úrokové sazby i pro úvěry s dlouhou fixací! Klientovi tedy budou účtovány nízké úroky po poměrně dlouhou dobu. Banky už přitom avizovali, že úrokové sazby hypoték právě vlivem těchto legislativních změn porostou. Jak jsme však nedávno informovali, trend nízkých úrokových sazeb má vliv na trh s realitami, jejichž ceny raketově rostou:

Volba je to tedy skutečně nesnadná. Doporučujeme vzít především v úvahu

  • zda zvládnete při splácení hypotéky spořit
  • jak byste si poradili s výpadkem či snížením příjmů sebe nebo partnera (při úrazu, atp.)
  • zda pořizujete nemovitost v lokalitě, kde ceny výrazně rostou (Praha a další velká města)
  • zda situace v odvětví, ve kterém pracujete, nebude vyžadovat stěhování za prací

Další novinkou, kterou přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru, je nová povinnost poskytovatelů hypotečních úvěrů uvádět RPSN.