TOPlist

Banky i další finanční instituce musí nově uvádět RPSN hypoték

Doposud platilo, že RPSN museli uvádět pouze poskytovatelé tzv. spotřebitelských úvěrů. Nový zákon o spotřebitelském úvěru však do své úpravy zahrnul i tzv. spotřebitelský úvěr na bydlení, kterým je například úvěr hypoteční.

RPSN hypotéky – co se z něj dozvíte

RPSN, jak jistě mnozí ví, je zkratkou termínu roční procentní sazba nákladů. Klient banky či jiného poskytovatele úvěru se z RPSN snadno dozví, o kolik procent ročně úvěr přeplatí. Vedle úroku, který bývá nejvýznamnějším z nákladů, jsou v něm zahrnuty i další poplatky, které jsou s úvěrem spojeny. Klient tedy může srovnat nabídky poskytovatelů úvěrů, a nově tedy i poskytovatelů hypotečních úvěrů, daleko přesněji, než v případě prostého porovnání úrokových sazeb. Mimoto je roční procentní sazba nákladů lepší pro úvahy, zda si konkrétní úvěr můžete dovolit či nikoliv. Poskytovatel hypotečního úvěru vás podle nového zákona musí s výší RPSN seznámit ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Ještě aby ne. Pak by totiž RPSN ztrácelo smysl. To je tedy novinkou oproti předchozí právní úpravě, jež je rozebrána v tomto článku – Mají i hypoteční úvěry své RPSN?

Když poskytovatel RPSN zatají

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje poměrně přísnou sankci pro poskytovatele úvěru, který klienta s výší roční procentní sazby nákladů úvěru neseznámí. V takovém případě má poskytovatel nárok jen na úrok ve výši diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou v okamžiku uzavření smlouvy. V současnosti roční diskontní sazba činí 0,05 %, což opravdu není mnoho.

Když poskytovatel hypotéky RPSN špatně vypočte

Pokud poskytovatel hypotéky či jiného úvěru špatně spočte RPSN a klientovi sdělí před uzavření smlouvy nižší RPSN, než je jeho skutečná výše po započtení všech poplatků jinak vyplývajících ze smlouvy, může klientovi naúčtovat jen a pouze náklady odpovídající této nižší hodnotě.

Kde se novinky vzaly?

Jak jsme naznačili v úvodu, změny přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru, který má vstoupit v účinnost 1. prosince 2016. Povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů (RPSN) u hypotečních úvěrů přitom není jedinou novinkou, se kterou zákon přišel. Další změny najdete v tomto článku – Hypotéky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru.