TOPlist

Ručení za hypoteční úvěr

Ručení je jedním z institutů, které složí k zajištění dluhu. Přestože se u hypoték častěji setkáme se zajištěním skrze zástavní právo k dlužníkově nemovitosti, ani institut ručení není pro hypotéky bezvýznamný.

A jelikož nejde o pro hypotéky nevýznamný institut, bude dobré, když se o něm trochu rozvedeme. Pokud víte, v čem ručení a pozice ručitele spočívá, můžete se místo toho podívat, jak je to se zástavním právem k dlužníkově nemovitosti.

Ručení v kostce

Ručitelský vztah je vztah mezi ručitelem a věřitelem. Jde tedy o vztah, ve kterém nikterak neparticipuje dlužník, což má poměrně zásadní dopady na různé situace. Pro platnost ručitelského závazku je tak například nepodstatné, že dlužník mylně informuje ručitele o své finanční kredibilitě. Ručitel se stane ručitelem skrze takzvané ručitelské prohlášení, jež bývá součástí ručitelské smlouvy, která podrobněji upravuje vztah mezi věřitelem a ručitelem. Nutné je rovněž zmínit, že jde o vztah vedlejší, tedy o vztah závislý na vztahu hlavním, kterým je v tomto případě vztah vyplývající z hypotečního úvěru. Jakmile tento hlavní vztah zanikne, zpravidla zanikne i vedlejší ručitelský vztah.

Obsah ručitelského závazku

Obsahem ručitelského závazku je především závazek ručitele splnit dluh namísto dlužníka v případě, že jej nesplní sám dlužník. Ručení tedy není pouhou formalitou, ale obrovským závazkem, který může mít reálné dopady na finanční situaci ručitele. Je rovněž třeba zmínit, za jakých podmínek může věřitel požadovat uhrazení dluhu po ručiteli. Podmínky jsou to velmi prosté a o to je pozice ručitele nejistější. Pokud si mezi sebou ručitel a věřitel neujednají jinak, stačí, aby věřitel poskytl dlužníkovi přiměřenou lhůtu k plnění a písemně ho k plnění vyzval. Pokud i přesto dlužník neplní, věřiteli už nic nebrání v tom, aby se hojil na ručiteli. Ručitel má sice stejné námitky (např. námitku promlčení) jako dlužník, ale jinak musí v zásadě plnit za dlužníka. Následně může po dlužníkovi toto plnění vymáhat. To už je ovšem pouze jeho starost.

Jak sehnat ručitele?

Z výše uvedených důvodů, nemusí být lehké sehnat ručitele. Řada lidí však do ručitelského závazku uvrtá nic netušící přátele či příbuzné s tím, že jde jen o formalitu a vlastně o nic nejde. To není zrovna poctivý přístup. Pokud potřebujete ručitele, vždy byste ho měli seznámit s obsahem jeho budoucího závazku. Nejlepší je pak požádat o ručení někoho z příbuzných či přátel, se kterými si vzájemně důvěřujete. Při žádosti o ručení byste rovněž neměli na nikoho tlačit a případné odmítnutí pak chápat jako rozumnou opatrnost. Dostanete-li se naopak do pozice osoby, kterou někdo žádá o ručení, řekněte si o čas na rozmyšlenou a v případě pochybností raději odmítněte s odkazem na nejisté postavení ručitele.