TOPlist

Jsou výhodné hypoteční úvěry s variabilní úrokovou sazbou?

Otázka, kterou se zabývá nejeden zájemce o bydlení ve vlastním. Jaká je podstata variabilních hypoték a co z ní vyplývá pro klienty, kteří by chtěli o tento typ úvěru žádat? To prozradí následující článek věnovaný právě variabilním hypotékám.

Stručně o podstatě hypoték s plovoucí úrokovou sazbou

Nejprve se podíváme na podstatu tohoto hypotečního úvěru, abychom mohli následně vyvodit, jaká z toho plynou pro zájemce o bydlení ve vlastním pozitiva a jaká naopak negativa. Nejlepší bude, když si podstatu variabilních hypoték vysvětlíme na její odlišnost od hypotéky s fixovanou úrokovou sazbou. U těch totiž klient splácí úvěr po dobu fixace za stále stejných podmínek. V případě variabilních hypoték se však úroková sazba volně pohybuje, což má vliv i na výši splátek. Na to, zda úroková sazba hypotéky roste, má vliv především dění na finančních trzích. To se u nás projevuje například na pražské mezibankovní nabídkové sazbě (PRIBOR). Právě od ní je odvozena většina tuzemských hypoték s variabilní sazbou. Na finální výši úrokové sazby má pak vliv i marže banky, která je však zpravidla předem pevně stanovena.

Hlasy pro variabilní hypotéku

Pokud sazby hypotečních úvěru stagnují, vychází variabilní hypotéka levněji než ta s fixací, neboť za fixaci si musí klienti bank připlatit v podobě vyššího úroku. Tento rozdíl se ještě prohlubuje, pokud sazby klesnou. Klienti s variabilní hypotékou z tohoto faktu těží, ti s fixací se mohou jen smutně dívat. Jedinou situací, kdy mohou klienti tratit, je tak ta, kdy jdou úrokové sazby nahoru, což se za současné situace jeví jako pravděpodobnější.  Nicméně v tomto směru lze jen těžko předjímat.

Další nezměrnou výhodou je svoboda, kterou tento typ hypotečního úvěru klientům nabízí. Fixace totiž představuje jakási úvazek. Variabilní hypotéky se tak dají většinou bez velkých sankcí předčasně splatit, popřípadě je možné rozhodnout se alespoň pro mimořádnou splátku. Dokonce je možné hypotéku i refinancovat a to většinou kdykoliv, což vyplývá z prvně zmíněného faktu, že ji lze kdykoliv předčasně splatit.

Hlasy proti hypotéce s variabilní sazbou

Sice do vašeho splácení přinese tento typ hypotéky větší svobodu a může být i levnější, nicméně na druhou stranu je třeba počítat s tím, že se úrokové sazby mohou pohybovat opačným směrem, než by bylo pro dlužníky žádoucí. Proto musí každý dlužník, který si vezme variabilní hypotéku, mít dostatečné úspory, kterými by případné navýšení nákladů na úvěr mohl financovat, popřípadě mu musí v případě splácení zbývat dostatek prostoru pro možné navýšení splátek. Jak je vidět, variabilní hypotéka se tak hodí spíše pro bonitní klienty, kteří zároveň umí své finance dobře plánovat a vedle splácení a běžného provozu zvládnou i spořit.