TOPlist

Co je to hypoteční úvěr?

Hypotéka či přesněji hypotéční úvěr je typ úvěru, který je vhodný primárně k financování bytových potřeb jedince. Nazývat ji můžeme i hypotečním úvěrem a je pro ni charakteristické ručení nemovitostí. Finanční prostředky plynoucí z hypotéky se nejčastěji využívají pro koupi nemovitosti nebo pro rekonstrukci.

Historie hypotečních úvěrů

Hypotéka není v žádném případě výmyslem posledních několika let. Tuto skutečnost nám potvrzuje fakt, že ručení nemovitostí znalo již římské právo, které jej převzalo z práva řeckého. Hypotéka představovala jednu z forem zástavního práva, přičemž zastavená věc zůstala v užívání dlužníka a věřiteli připadla až v případě neplnění závazků. Stejně jako dnes, tak i v historii, byla hypotéka zástavou tzv. prodejnou a nikoliv propadnou, tedy v případě, že dlužník neplnil své závazky, byla nemovitost prodána. Z výtěžku byl pak nejprve uspokojen věřitel a zbytek připadl dlužníkovi.

Účelová a neúčelová hypotéka

Jak nám již podtitulek napovídá, nyní se budeme zabývat typy hypoték. Jsou dva; hypotéka účelová a neúčelová.

Účelové hypoteční úvěry slouží zejména k financování bydlení. Zde je nutné počítat s povinností předložit účel úvěru, zato však představuje nižší úroky. Lze si rovněž zapůjčit větší množství peněz a to až do LTV 100.

Neúčelová hypotéka či tzv. americká hypotéka pak představuje možnost financovat z úvěru téměř cokoliv. Naopak je zde velkou nevýhodou ono ručení nemovitostí.