TOPlist

Co znamená zkratka LTV?

V souvislosti s hypotečním úvěrem se často setkáme se zkratkou LTV, za kterou následuje jakési číslo. Co tato zkratka vyjadřuje? Co vyjadřuje číslo za písmeny LTV? Jaký má LTV vliv na úrokovou míru hypotéky? To vše se dozvíte v následujícím článku.

LTV = Loan to value

Podtitulek velmi jasně prozrazuje význam této zkratky, tedy že se za písmeny LTV skrývá slovní spojení loan to value. Těm, kteří nevládnou angličtině, však ani to mnoho neprozradí. Podívejme se tedy na jeho překlad. Doslovně bychom toto spojení přeložili jako půjčka ku hodnotě. Když si toto dále rozklíčujeme, dojdeme k závěru, že se jedná o vyjádření poměru mezi výší hypotéky a odhadní hodnotou zastavené nemovitosti. Tento poměr je pak vyjádřen v procentech. Setkáme-li se tedy kupříkladu s označením LTV 90, znamená to, že banka v tomto případě zapůjčí až 90% financí ve vztahu k hodnotě zastavené nemovitosti. Uveďme si konkrétní příklad

Ponechme tedy LTV 90. Pokud máme vyhlédnutou nemovitost v hodnotě 2 000 000, znamená to, že nám na ni banka půjčí prostřednictví hypotéky až 1 800 000.

Význam LTV pro úrokovou míru hypotéky

Banky s LTV samozřejmě nekalkulují jen tak. Právě poměr mezi půjčenými financemi a hodnotou nemovitosti je důležitým faktorem pro rizikovost celého úvěru. Od toho se pak odráží i výše úrokové míry. Pokud tedy budete uzavírat hypotéku s LTV 75, můžete počítat s o poznání nižším úrokem než u hypotéky s LTV 100. Zvláště hypotéky s výrazně vysokou hodnotou LTV jsou pro banku velmi rizikové. Pokud totiž dlužník přestane splácet, využívá banka svého zástavního práva k jeho nemovitosti. Jenže když hodnota nemovitost klesne, může banka v případě takového úvěru dokonce vykázat ztrátu. Na druhou stranu v případě například LTV 60 je na místě, aby se žadatel o úvěr zajímal i o jiné možnosti financování bydlení například ve formě úvěru ze stavebního spoření a nesplňuje-li podmínky, ve formě překlenovacího úvěru.

Regulace LTV

Výše uvedené odstartovalo nedávnou hypotéční krizi v USA, která se nakonec přelila i do krize finanční a hospodářské. I proto je ve Spojených státech omezená výše ukazatele loan to value na LTV 80. Od této výše musí být dlužník i nemovitost pojištěna. U nás není problém čerpat hypotéku i s LTV 100. Ovšem je pravda, že získat takovou hypotéku je o poznání těžší než před lety. Zároveň je třeba počítat i s vyšším úrokem.