TOPlist

Podmínky pro získání hypotéky, anebo kdo může získat hypotéční úvěr

Neexistuje u nás zákon, který by přesně definoval, kdo může získat hypoteční úvěr. Podmínky si tedy stanovují sami banky, které se řídí vlastními interními pravidly.

Profil žadatele o hypotéku

I když nemáme zákon, který by stanovoval, kdo může získat hypotéku, některá pravidla přece jen vycházejí ze zákonné úpravy. Souvisí to hlavně s tím, že smlouva o hypotečním úvěru je smlouvou jako každá jiná. Její uzavření je tedy právním jednáním. Získat hypotéku může především osoba zletilá, tedy starší 18 let. I v novém občanském zákoníku je umožněno tzv. zplnoletnění, které umožňuje právně jednat, tedy i vstupovat do závazků, osobám starším 16 let. Hypotéku by tak teoreticky mohla získat i osoba ve věku mezi 16 a 18 roky, která je soudem zplnoletněná. Naopak překážkou pro uzavření smlouvy o hypotéčním úvěru by byla pravděpodobně soudem omezená svéprávnost, která by neumožnila takovou smlouvu uzavřít. Omezen bývá i maximální věk žadatele s tím, že většina bank vyžaduje, aby byla hypotéka splacena před 70 lety. Podle toho je tedy nutno volit také dobu splatnosti hypotéky.

Podmínky v rukou bank

Jinak už jsou podmínky pro vyhovění žádosti o hypotéku v režii konkrétní banky. Většina z nich vyžaduje, aby nemovitost, na níž vázne zástavní právo, byla v ČR.  Cizí státní občanství pak nemusí být nepřekonatelnou překážkou, ale je pravda, že při hodnocení rizikovosti klienta hraje významnou roli. O tom, zda bude hypotéka vyřízena kladně, už pak rozhoduje profil konkrétního klienta. Důležitá je nejen výše příjmů, ale zda má pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou i výše hypotéky, velikost úvěru vzhledem k ceně zastavené nemovitosti (označováno jako LTV) nebo platební morálka žadatele.